Artikel 1: ALGEMEEN

1.1   Wanneer je jezelf toegang verschaft tot deze website en deze gaat gebruiken, betekent het dat je instemt met onderstaande bepalingen.

1.2   Onderstaande bepalingen kunnen tussentijds aangepast worden. Als er wijzigingen worden aangebracht, kan je aan de datum die onderaan de pagina staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. Tevens wordt de gebruiker, indien hij/zij lid is van de Pilates Club, per e-mail op de hoogte gebracht indien er wijzigingen worden aangebracht.

1.3   Nederlands Recht is ook op deze overeenkomst tussen Pilates Club en de gebruiker van deze website toepassing.

1.4   Pilates Club is statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27377864.

1.5   Op alle diensten en werkzaamheden van Pilates Club zijn de algemene voorwaarden, zoals weergegeven op deze website, van toepassing.

1.6   Alle bepalingen zijn van toepassing op de website pilatesclub.nl.

Artikel 2: PRIVACY POLICY

2.1   Pilates Club zal zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaan.

2.2   Pilates Club geeft geen persoonlijke informatie door aan derden, tenzij dat wettelijk verplicht word.

2.3   Pilates Club heeft bevoegdheid om gegevens te delen indien Pilates Club betrokken raakt bij een fusie of overname. Gebruikers van deze website (ingeschreven als lid) worden dan geïnformeerd per e-mail.

2.4   Om een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, heeft Pilates Club bij het aanmaken van een account gegevens nodig zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Pilates Club gebruikt deze gegevens uitsluitend voor interne doeleinden.

2.5   Pilates Club hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Pilates Club voorziet in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. Pilates Club stelt alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

2.6   Bij het aanmaken van een account op de website worden de gebruikersnaam, voornaam, achternaam, e-mail adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en hoe je Pilates Club kent verplicht geregistreerd. Via de pagina Mijn gegevens in het Leden menu kan de gebruiker deze gegevens, alsmede tussenvoegsel, straat, huisnummer, postcode en plaats inzien en kunnen de gegevens gewijzigd, verwijderd en/of toegevoegd worden.

2.7   Indien de gebruiker zijn/ haar account wilt laten verwijderen kan dit door een e-mail te sturen aan info@pilatesclub.nl onder vermelding van de gebruikersnaam. Pilates Club zal de gegevens vervolgens binnen enkele dagen vernietigen.

2.8   Indien de gebruiker zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zal Pilates Club de accountgegevens binnen enkele dagen vernietigen.

Oorspronkelijke datum uitgave Privacy Policy: 7 maart 2012. Toevoegingen op 12 mei 2018: artikel 2.7 & 2.8.

Avenir Juristen